Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

WebpageProjectManagementΟ άρτιος επιχειρηματικός σχεδιασμός και η μελέτη των δεδομένων μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας αποτελούν την καρδιά του προγραμματισμού ενεργειών μιας ανταγωνιστικής και κερδοφόρας εταιρίας ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Η Create & Act, στα πλαίσια του επιχειρηματικού σχεδιασμού των πελατών της, αναλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες :
● Διάγνωση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Επιχείρησης
● Επανεξέταση Κεφαλαιουχικής Βάσης
● Εξέταση Αριθμοδεικτών Επιχείρησης
● Ανάλυση Πηγών Εσόδων, Μεικτής Κερδοφορίας και Κόστους Λειτουργίας
● Αξιολόγηση Επενδυτικών Επιλογών
● Διάγνωση Εταιρικής Οργανωτικής Δομής
● Κατάρτιση Business Plan
● Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Σεναρίων
● Κατάστρωση Προϋπολογισμού Λειτουργίας

Επίσης, η πλούσια εμπειρία της Create & Act σε συνεργασίες με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι πολύτιμη για την παροχή επιχειρηματικού προγραμματισμού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των Μ.Μ.Ε. Οι υπηρεσίες αυτές είναι οι εξής :
● Διερεύνηση Δυναμικής Κλάδου
● Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Ευκαιριών
● Κατάστρωση Σεναρίων Επένδυσης
● Σχεδιασμός Κεφαλαιουχικής Βάσης
● Κατάστρωση Business Plan και Προϋπολογισμού Λειτουργίας
● Δημιουργία Πακέτου franchise (για τους franchisors)
● Αξιολόγηση Εναλλακτικών Πακέτων franchise (για τους franchisees)