Διαμόρφωση Εταιρικής Κουλτούρας

SimplifyΗ αποκωδικοποίηση και διάχυση του κυρίαρχου οράματος που κινητοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης είναι θεμελιώδες για την ενίσχυση του εταιρικού κλίματος και τη δημιουργία αίσθησης προσανατολισμού για την επίτευξη του κοινού στόχου. Η ανάλυση & συγκεκριμενοποίηση των συστατικών της εταιρικής κουλτούρας και η παρουσίαση στο προσωπικό της εταιρίας είναι το ζητούμενο.