Διαμόρφωση Εμπειρίας Λιανικής

sales-marketingΗ Εμπειρία Λιανικής είναι η συνισταμένη εκείνων των παραγόντων σε ένα κατάστημα ή σε ένα δίκτυο καταστημάτων που διαμορφώνουν τα ερεθίσματα, εικόνες και εμπειρίες που εισπράττει ο τελικός καταναλωτής. Σήμερα, η ανάγκη διαμόρφωσης μιας διακριτής πρότυπης Εμπειρίας Λιανικής που θα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα διαφοροποίησης για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην λιανική είναι επιτακτικές. Λόγω της συσσωρεμένης εμπειρίας και των βιωμάτων που κατέχουν τα στελέχη τηςCreate & Act υπό το πρίσμα διαφορετικών εξειδικεύσεων (δημιουργοί, marketers, trainers, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, merchandisers), πολλές επώνυμες εταιρείες από τον κλάδο της λιανικής εμπιστεύονται τη συνθετική ικανότητα της Create & Act.

Η Εμπειρία Λιανικής περιλαμβάνει τα εξής εργαλεία:
● Ανάλυση case studies/ models από το εξωτερικό στον ίδιο κλάδο
● Διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης
● Έρευνες mystery shopping/auditing
● Διαμόρφωση Εγχειριδίου Εμπειρίας Λιανικής και μετάδοση στο προσωπικό των καταστημάτων
● Αρχιτεκτονική & εργονομική μελέτη των χώρων
● Εξεύρεση Μοχλών Παρακίνησης Συναισθημάτων Τελικών Καταναλωτών
● Διαμόρφωση αρχιτεκτονικής ταυτότητας καταστημάτων