Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού

projectimages-Employee_ManagementΤο ανθρώπινο δυναμικό είναι ίσως το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ανεξάρτητη από το χώρο και την αγορά όπου δραστηριοποιείται. Είναι επόμενο ότι η επένδυση στην συγκεκριμένη πηγή συγκριτικού πλεονεκτήματος πρέπει να είναι σταθερή &  στοχευμένη.

Η Create & Act προσφέρει τα εξατομικευμένα ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα της, στους πολυεθνικούς και γηγενείς εταιρικούς πελάτες της αφού διαγνώσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε Τμήματος ή Διεύθυνσης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται πάνω στα δεδομένα του κλάδου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των πελατών της εταιρίας εκτός του διοικητικού & στελεχικού δυναμικού της. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν διαδραστικά παιχνίδια ρόλων & υποθέσεις εργασίας βασισμένες εταιρείες του εξωτερικού από το Harvard Business School. Πολλά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα γίνονται και στην αγγλική γλώσσα, εφόσον ο πελάτης διαθέτει ξενόγλωσσο προσωπικό.

Ενδεικτική θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
● Αποτελεσματικές Τεχνικές Πωλήσεις Χονδρικής
● Σημεία διαφοροποίησης στις Επαγγελματικές Πωλήσεις (Β2Β)
● Απόκτηση διαπραγματευτικών δεξιοτήτων
● Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή
● Αναπτύσσοντας…..Ηγέτες
● Οι αρχές του Management
● Η σύνταξη προϋπολογισμού
● Το Marketing της διαφοροποίησης
● Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
● Key Account Management
● Συναισθηματική νοημοσύνη (ΕIQ)
● Η εξυπηρέτηση στην καρδιά μιας επιχείρησης
● Η επιχειρηματικότητα στο περιβάλλον εργασίας
● Τεχνικές διεξαγωγής συνέντευξης

Επίσης, η Create & Act διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις. Όσο περισσότερο συμπαγές και αποτελεσματικό είναι ένα δίκτυο πώλησης τόσο καλύτερα χωροθετημένα είναι τα προϊόντα μιας επιχείρησης στην αγορά. Η Create & Act σχεδιάζει & εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα για την αναβάθμιση των δικτύων μεταπωλητών/ αντιπροσώπων/ διανομέων/ καταστηματαρχών/ franchisees μερικών από τις σημαντικότερες εμπορικές επιχειρήσεις της Ελλάδας και της Βαλκανικής. Τα προγράμματα αυτά διεξάγονται είτε με την μορφή ομάδων εργασίας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές είτε με τη μορφή παρουσιάσεων σε εταιρικά συνέδρια δίδοντας έμφαση σε θέματα υποστήριξης & εκπαίδευσης δικτύων που άπτονται της επιχειρηματικότητας, της κατάρτισης εταιρικού προϋπολογισμού, του τοπικού μάρκετινγκ, της διαχείρισης προσωπικού, του merchandising, της διαχείρισης βιτρινών κ.ο.κ.