Σχεδιασμός Στρατηγικής Marketing

barrons-tells-the-wealth-management-industry-to-stop-whiningΗ πλούσια ακαδημαϊκή θωράκιση & η πρακτική εμπειρία των στελεχών της Create & Act στο πεδίο της επιστήμης του Marketing συμβάλλουν στη διαμόρφωση σφαιρικής εικόνας γύρω από τα συστατικά της στρατηγικής Marketing των πελατών της. Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Create & Act για την αποτύπωση και ανάλυση των δεδομένων της αγοράς και τον καθορισμό της στρατηγικήςMarketing των πελατών της είναι τα εξής:
● Διάγνωση υπάρχουσας κατάστασης
● Καταγραφή μεγέθους αγοράς, τμηματοποίηση αυτής και ανίχνευση πιθανών ευκαιριών για ανάπτυξη
● Ανάλυση πορισμάτων ερευνών αγοράς
● Καθορισμός στρατηγικής Μarketing ανά brand / προϊοντικό μείγμα / γεωγραφική περιοχή / κανάλι διανομής-πώλησης
● Κατάρτιση προϋπολογισμού marketing βάσει στόχων
● Σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής
● Καθορισμός στρατηγικής πωλήσεων και διανομής (αντιπρόσωποι, εταιρικά καταστήματα, χονδρική, franchise)
● Διαμόρφωση εμπορικής στρατηγικής
● Καθορισμός προϊοντικής στρατηγικής ανά αγορά