Επιλογή Προσωπικού

126324

Σημαντικός αριθμός μερικών από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις επιλέγουν την Create & Act για την υπηρεσία αξιολόγησης & επιλογής προσωπικού.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Create & Act για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού είναι τα εξής:
● Η βάση δεδομένων υποψηφίων που ανανεώνεται καθημερινά και αριθμεί περισσότερα απο 15.000 βιογραφικά
● Η προσέλκυση υποψηφίων από δίκτυα γνωριμιών & από σταθερές αγγελίες σε εξειδικευμένο περιοδικό τύπο και ηλεκτρονικά sites
● Η χρήση δομημένων ερωτηματολογίων κατά τη διάρκεια προσωπικών συνεντεύξεων
● Η χρήση ψυχογραφικών τεστ & τεστ ειδικών γνώσεων ή δεξιοτήτων (aptitude competence tests)
● Η αξιοποίηση cases που αναδεικνύουν το επίπεδο της συνθετικής & κριτικής ικανότητας των υποψηφίων
● Η διεξαγωγή assessment centers για υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις