Δημόσιες Σχέσεις

PR_microphoneΟι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο τομέα που δραστηριοποιείται με επιτυχία η Create & Act είναι οι εξής:
● Σχεδιασμός & Διοργάνωση Εταιρικών Εκδηλώσεων & Συνεδρίων
● Επιμέλεια παρουσιάσεων & εκπαιδευτικών προγραμμάτων
● Σχεδιασμός & υλοποίηση εκδηλώσεων για τα ΜΜΕ
● Εξεύρεση & επαφή με χορηγούς
● Διαχείριση χορηγών επικοινωνίας
● Σχεδιασμός & παραγωγή προωθητικών υλικών (προσκλήσεις, banners, stands)
● Επιμέλεια οπτικοακουστικού υλικού
● Σύνταξη & αποστολή newsletters
● Ολοκληρωμένη εταιρική επικοινωνία
● Διοργάνωση πολιτιστικών & καλλιτεχνικών θεματικών εκδηλώσεων (συναυλίες, μουσεία, εκθέσεις, φεστιβάλ)
● Αποδελτίωση & διαχείριση δημοσιότητας