Ερευνητικά Εργαλεία

bilde_management_for_hireΗ Create & Act διεξάγει για λογαριασμό των πελατών της ad hoc ποσοτικές & ποιοτικές έρευνες σε όλους τους Νομούς της Ελλάδας, την Κύπρο και τις χώρες της Βαλκανικής.

Οι ποσοτικές ad hoc έρευνες που σχεδιάζει & υλοποιεί η Create & Act είναι οι εξής:
● Διευρεύνηση Μεριδίων Αγοράς και Δυνητικού Επιχειρηματικού Ενδιαφέροντος
● Μέτρηση Αναγνωρισιμότητας & Αξιολόγηση Αγοραστικής Προτίμησης
● Έρευνες Αποτελεσματικότητας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
● Αξιολόγηση Καταναλωτικής Συμπεριφοράς
● Benchmarking Ανταγωνισμού

Τα πλεονεκτήματα της διαφοροποίησης της Create & Act στην άρτια διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών είναι τα εξής:

● Η πλούσια βάση δεδομένων ερωτηθέντων που αξιοποιούνται τόσο για το field work όσο και για την κατάστρωση δειγμάτων
● Ο σχεδιασμός ανάλογων μεγάλων στρωματοποιημένων δειγμάτων για την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της αγοράς
● Ο άρτιος σχεδιασμός ερωτηματολογίου και η επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάλυση των ερευνητικών διακυβευμάτων
● Η δυνατότητα ταυτόχρονης κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών μιας χώρας όπως π.χ. (>50 νομοί σε όλη την Ελλάδα, όλη η επικράτεια στην Ρουμανία)
● Η δυνατότητα επιλογής ερευνητικού μέσου (πόρτα-πόρτα, τηλ/κή δημοσκόπηση – CATI – , P.O.P., e-mailing)
● Η ευγένεια και ο επαγγελματισμός των συνεντευξιαζόντων

Οι ποιοτικές έρευνες μας βοηθούν να αντιληφθούμε τον πελάτη μας καλύτερα, τις ανάγκες των αγοραστών/καταναλωτών χαρτογραφώντας τα τμήματα της αγοράς & σκιαγραφώντας το προφίλ του καταναλωτή/μεταπωλητή για κάθε κοινό στόχο. Επιπλέον, οι ποιοτικές έρευνες που διεξάγονται από την Create & Act παρέχουν εργαλεία αποτύπωσης του βαθμού συμβατότητας με τα πρότυπα λειτουργίας και παρεχόμενης εξυπηρέτησης από τα δίκτυα καταστημάτων λιανικής των πελατών μας. Άλλες κατηγορίες ποιοτικών ερευνών είναι η διερεύνηση ενδιαφέροντος συνεργασίας από μεταπωλητές/αντιπροσώπους/franchisees και η αποτύπωση του εταιρικού κλίματος όπως αντικατοπτρίζεται στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων.

Τα εργαλεία ποιοτικών ερευνών είναι:
● Προσωπικές συνεντεύξεις αντιπροσωπευτικών τελικών καταναλωτών (αγοραστών ή χρηστών)
● Ομάδες εστίασης (focus groups) τελικών καταναλωτών ή χρηστών οποιουδήποτε ηλικιακού ή κοινωνικοοικονομικού γκρουπ
● Προσωπικές συνεντεύξεις μεταπωλητών/αντιπροσώπων/καταστηματαρχών
● Ομάδες εστίασης (focus groups) μεταπωλητών/αντιπροσώπων/καταστηματαρχών
● Αξιολόγηση δικτύων καταστημάτων με τη μέθοδο Mystery Auditing/ Shopping
● Αξιολόγηση κλίματος/ ικανοποίησης ανθρώπινου δυναμικού.

Συχνά οι προσωπικές συνεντεύξεις και οι ομάδες εστίασης βιντεοσκοπούνται ή ηχογραφούνται για λογαριασμό των πελατών με τη σύμφωνη γνώμη και των συνεντευξιαζόμενων.

Οι ποιοτικές έρευνες συχνά αξιοποιούνται σε συνδυασμό με τις ποσοτικές έρευνες και παρέχουν πλούσιο υλικό που χρησιμοποιείται για συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχει η Create & Act όπως ο σχεδιασμός της στρατηγικής marketing, η υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής, ο προγραμματισμός ΜΜΕ – media planning – , η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, η διαμόρφωση Εγχειριδίων Εμπειρίας Λιανικής, η εκπαίδευση των διανομέων/συνεργατών/καταστηματαρχών, τα συστήματα παρακίνησης προσωπικού και η αναδιοργάνωση εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας.

Όλα τα εργαλεία ποιοτικών ερευνών αξιοποιούνται στο σύνολο των γεωγραφικών περιοχών της Βαλκανικής.