Κατεύθυνση Τμημάτων Πωλήσεων / Εμπορικών Διευθύνσεων

construction-management-degree-3Η Create & Act παίζει θεμελιώδη ρόλο στην αναδιοργάνωση & κατεύθυνση Εμπορικών Διευθύνσεων, Τμημάτων Πωλήσεων & Εξαγωγών για περισσότερες από 40 ελληνικές επιχειρήσεις. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

1) Κατάρτιση προϋπολογισμών Εμπορικών Διευθύνσεων
2) Ανάλυση τοπικών αγορών
3) Στοχοθέτηση Τμημάτων Πωλήσεων
4) Καταγραφή υποψηφίων πελατειακών ομάδων («φωλιών») σε όλη τη Βαλκανική για τη διεύρυνση του δικτύου πελατών
5) Στελέχωση Τμημάτων Πωλήσεων & Εμπορικών Διευθύνσεων
6) Σχεδιασμός συστημάτων αξιολόγησης & ανταμοιβής στελεχών
7) Συμμετοχή στα 15ημερή και μηνιαία meetings απολογισμού & προγραμματισμού των Εμπορικών Διευθύνσεων
8) Σύνταξη διαδικασιών reporting & εσωτερικής λειτουργίας Τμημάτων Πωλήσεων & Εμπορικών Διευθύνσεων