Φροντιστήρια Βακάλης – Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού